Nästa styrelsemöte

Planerade datum för styrelsemöten 2019;


  • 190527
  • 190902
  • 191014
  • 191202


Västra Hjortgårdsområdets Samfällighet

c/o Kjell Junergård

Smasvägen 4

795 70  Vikarbyn

Orgnummer 71 64 57-2039

Bankgiro 634-6571

info@hjortgarden.se

www.hjortgarden.se

Copyright © All Rights Reserved