Lekpark

Lekparken är underställd EU direktiv vilket bl a medför att den årligen skall besiktas. Styrelsen jobbar med detta.