Gata & park

Prioriterat för styrelsen är att inventera behovet av åtgärder, reparationer och utveckling för området. Därefter upprättas en åtgärdsplan mht prioritering

och ekonomi.


Har du/ni idéer om vad som bör åtgärdas, mejla styrelsen info@hjortgarden.se