Styrelsen

Styrelse 2021

Ordförande


Mariann Johansson


Soldvägen 16


Mail:       info@hjortgarden.se

Telefon:  070-7471108


Sekreterare


Monica Eriksson


Smasvägen 9



Kassör


Gun Säbb


Smasvägen 6



Ledamot


Peter Loman


Smiängsvägen 17



Ledamot


Christer Ollas


Vålsmorsvägen 18









Suppleant

Jonny Karlsson

Soldvägen 3


Suppleant

Jonas Hansus

Soldvägen 16






Revisor

Peter Samuelsson



Revisor

Carina Johansson



Revisors suppleant

Sebastian Sandgren



Valberedning

vakant



Valberedning

vakant



Styrelsen når du lättast via info@hjortgarden.se