Trafiksäkerhet

Inom Rättviks kommun gäller 40km/h inom tätbebyggt område, vänligen respektera detta!


Styrelsen jobbar med att upprätta trafikregler och trafiksäkerhetsåtgärder för området, skyltar för hastighetsbegränsning och fartdämpande åtgärder.


Se dokument här.